Svi studenti Sveučilišta u Splitu koji nisu ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu dr. Franjo Tuđman ili se nisu na vrijeme prijavili za isto, mogu se prijaviti za smještaj u ženskom đačkom domu Split (adresa: Ćirila i Metoda 26) putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhSZAkFt5cusogXP_6awzoJg-QDIgEEj1FOTbVhwa96kFLEg/viewform .
Smještaj u ženskom đačkom domu će imati osiguran do 25. srpnja po cijeni od 60 kn po noćenju.