U Muzeju grada Splita u srijedu 3. travnja 2019. koncert na klaviru održat će splitski glazbenik Ivan Batoš. Koncert pod nazivom VARIJACIJE SMIJEHA I ZABORAVA, a u sklopu MAGsezone održat će povodom 90. rođendana Milana Kundere (Brno, 1. travnja 1929.)

PROGRAM:

David Lang: Memory pieces
Cage/ Grind/ Cello

Leoš Janaček: Sonata 1. X. 1905.
I. Slutnja. Con moto
II. Smrt. Adagio

Petar Bergamo: Variazioni sul tema interrotto 
(Varijacije na prekinutu temu)

Ludwig van Beethoven: Sonata u c-molu op. 111
I. Maestoso - Allegro con brio ed appassionato
II. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

1. travnja 2019. na svjetski dan šale, Milan Kundera slavi 90. rođendan. Kao sin pijanista i muzikologa Ludvika Kundere, inače učenika Leoša Janačeka, odmalena je bio izložen muzici koja je neizostavna tema gotovo svih njegovih književnih djela. Čitajući njegova djela rađala mi se ideja o koncertnom programu koji bi obuhvatio teme smrti i otpora sustavu, odmaka od uobičajenog. Baš kao što sam kaže da je roman "Knjiga smijeha i zaborava" napisao u formi teme s varijacijama, ovaj je program moja varijacija na Kunderu: nipošto samo ornamentalna, nadopunjena videoprojekcijama Domagoja Zovka pokušat će ostvariti taj odmak od uobičajenog.

Ivan Batoš rođen je u Splitu 1979.; iste godine kad je sagrađen poljudski stadion i kad je Milan Kundera objavio „Knjigu smijeha i zaborava“. Klavir je počeo svirati kod časne sestre Pavle Negovec pri dominikanskom samostanu u Splitu koja ga je usmjerila prema višegodišnjem institucionalnom obrazovanju u klasama profesora Ivane Oreb, Đure Tikvice i Lovre Pogorelića kod kojeg je stekao titulu magistra umjetnosti 2009. godine. Još od studijskih dana rado je dijelio koncertni podij s kolegama u različitim komornim sastavima. Jednako kao i svojim profesorima, osobito je zahvalan flautistici Lidiji Ljubičić, saksofonistima Gordanu Tudoru i Goranu Jurkoviću (s kojima nastupa i u Triju GIG), te pijanistu Danijelu Detoniju koji su mu pomogli u oblikovanju umjetničke osobnosti. Fascinacija komornom glazbom odredila mu je i životni poziv umjetničkog suradnika na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te vanjskog suradnika akademija u Sarajevu i Splitu gdje od 2003. godine i dalje uči i radi na sebi prenoseći energiju studentima s kojima svakodnevno nastupa. 2015. godine izabran je u zvanje višeg umjetničkog suradnika, a u svibnju 2017. g. bio je gost predavač u klasi Arna Bornkampa na Konzervatoriju u Amsterdamu, Nizozemska kao stipendist programa ERASMUS+.