Obavještavamo Vas da će dana 03.02.2017. služba Student servisa raditi od 7:30 do 14:00h.