U cjeniku Student servisa su iskazane minimalne cijene sata. Cjenik se može mijenjati uz dogovor naručitelja posla i izvršitelja, ali u korist izvršitelja.

Visina zarade studenata nema ograničenja. Student prestaje biti porezna olakšica svojim roditeljima ukoliko iznos njegovog primitka prelazi 15.000,00 HRK NETO u kalendarskoj godini. U slučaju da je primitak od cjelokupne zarade studenta veći od 60.600,00 HRK U KALENDARSKOJ GODINI, na prijeđenu razliku OBRAČUNAVA SE POREZ po stopi od 24%, + prirez koji se utvrđuje prema mjestu stanovanja.

Za svaki pojedini posao Student servis može ugovoriti s naručiteljem posla i druge cijene od navedenih.
Minimalna satnica (cijena rada za jedan sat) je određena odlukom Ministarstva i iznosi 25,39 kn neto.

Cijene iskazane prema donjem cjeniku su minimalne vrijednosti.