U cjeniku Student servisa su iskazane minimalne cijene sata i cjenik se može mijenjati uz suglasnost poslodavca i izvršitelja, ali u korist izvršitelja. 

Visina zarade studenata nema ograničenja. Student prestaje biti porezna olakšica svojim roditeljima ukoliko iznos njegovog primitka prelazi 15.000,00 HRK NETO U kalendarsko godini.U slučaju da je primitak od cjelokupne zarade studenta veći od 60.600,00 HRK U KALENDARSKOJ GODINI, na prijeđenu razliku OBRAČUNAVE SE POREZ po stopi od 24%, + prirez koji se utvrđuje prema mjestu stanovanja.

Cijene su okvirne. Za svaki pojedini posao Student servis može ugovoriti s poslodavcem i druge cijene od navedenih.

Cijene iskazane prema donjem cjeniku su minimalne vrijednosti.