Usluge Student servisa mogu koristiti:
 1. redoviti i izvanredni student na visokim učilištima u RH,
 2. građanin europske unije s prebivalištem u RH koji studira na visokom učilištu izvan RH
 3. student na razmjeni (za vrijeme studiranja u RH)
 4. osoba u postupku upisa na studij, najdulje 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje
 5. osoba koja je završila studij na visokom učilištu u RH ili građanin Europske unije s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završio studij ili do isteka 3 mjeseca od završetka studijapod uvjetom da nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Ukoliko članovi Student servisa u Splitu ostvare primitak putem drugih servisa ili učeničkih udruga u Republici Hrvatskoj, dužni su pisanim putem obavijestiti Student servis u Splitu o visini isplaćenog primitka kod drugih isplatitelja do trenutka isplate primitka u našem servisu.

Za učlanjenje je potrebna sljedeća dokumentacija:

Studenti osobno moraju dostaviti slijedeće dokumente:
 1. uvjerenje fakulteta o statusu studenta sa iskazanim ECTS bodovima ostvarenim u prethodnoj akademskoj godini
 2. dvije fotografije manjeg formata
 3. osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke)
 4. osobna iskaznica
 5. X-ica (redoviti)
Osobe u postupku upisa  na studij osobno moraju dostaviti slijedeće dokumente:
 1. kopija svjedodžbe o uspješno završenom 4. razredu srednje škole za tekuću akademsku godinu
 2. potvrda o upisu na visoko učilište 
 3. potvrda iz banke o broju žiro-računa
 4. osobna iskaznica
 5. dvije fotografije

ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA