Usluge Student servisa mogu koristiti budući studenti, odnosno bivši učenici koji su završili četvrti razred srednje škole, i redoviti studenti, bez obzira studiraju li na splitskom Sveučilištu, ili ostalim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj. 
Ukoliko članovi Student servisa u Splitu ostvare primitak putem drugih servisa ili
učeničkih udruga u Republici Hrvatskoj, dužni su pisanim putem obavijestiti Student
servis u Splitu o visini isplaćenog primitka kod drugih isplatitelja do trenutka isplate primitka u našem servisu. (Čl.44.st.9. Pravilnika o porezu na dohodak)
Za učlanjenje je potrebna sljedeća dokumentacija: 


Studenti osobno moraju dostaviti slijedeće dokumente:

  1. uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta
  2. dvije fotografije manjeg formata 
  3. osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke)
  4. osobna iskaznica
  5. X-ica

Učenici osobno moraju dostaviti slijedeće dokumente:

  1. kopija svjedodžbe o uspješno završenom 4. razredu srednje škole za tekuću akademsku godinu
  2. isprintana prijava s portala (print screen) , MOJI PODACI i MOJ ODABIR www.postani-student.hr
  3. potvrda iz banke o broju žiro-računa
  4. osobna iskaznica ili putovnica
  5. dvije fotografije