objavljeno
05 Ožujak 2021

Terase naših caffe barova bit će otvorene prema idućem radnom vremenu:

-Caffe Tinel od 07:00 do 20:00h

-Caffe Sveučilišna knjižnica od 07:00 do 18:00h

-Caffe Kantun „C“ od 07:00 do 15:00h