Usluge Student servisa mogu koristiti:

 1. redoviti i izvanredni student na visokim učilištima u RH,
 2. građani Europske unije s prebivalištem u RH koji studiraju na visokom učilištu izvan RH
 3. student na razmjeni (za vrijeme studiranja u RH)
 4. osoba u postupku upisa na studij, najdulje 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje
 5. osoba koja je završila studij na visokom učilištu u RH ili građanin Europske unije s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završio studij ili do isteka 3 mjeseca od završetka studija pod uvjetom da nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.


Za učlanjenje je potrebna sljedeća dokumentacija:

Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koji studiraju u Republici Hrvatskoj osobno moraju dostaviti slijedeće:

       1. valjana x-ica, (iznimno potvrda visokog učilišta o statusu studenta, vremenu upisa i godini, studija, broju ostvarenih ects bodova u prethodnoj akademskoj godini – samo za studente koji nisu u sustavu ISVU-a i u drugim opravdanim             slučajevima)
       2. ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
       3. potpisana Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
       4.osobna iskaznica na uvid
       5.osobni IBAN tekućeg ili žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)


Uredi modulNapomena: studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status, zasnivanje radnog odnosa, broju računa, adresi, boravištu, prebivalištu kontakt podatke (email adresa, broj telefona/mobitela, i sl.) obavijestiti student servis bez odgađanja.
     

Studenti s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, a studiraju u Republici Hrvatskoj osobno moraju dostaviti slijedeće:

 • prije učlanjenja moraju provjeriti da li imaju obvezno zdravstveno osiguranje. Svoj status možete provjeriti na linku http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm. U slučaju da ga nemaju, svoj status moraju regulirati u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • valjana xica (iznimno potvrda visokog učilišta o statusu studenta, vremenu upisa studija i broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini – samo za studente koji nisu u sustavu ISVU-a ili u drugim iznimnim slučajevima)
 • osobna iskaznica na uvid
 • potvrda o boravištu
 • osobni IBAN tekućeg ili žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
 • potpisana Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
 • Napomena: studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status, zasnivanje radnog odnosa, broju računa, adresi, boravištu, prebivalištu kontakt podatke (email adresa, broj telefona/mobitela, i sl.) obavijestiti Student servis bez odgađanja.

 

Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a studiraju izvan Republike Hrvatske osobno moraju dostaviti slijedeće:

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira ovjerena od strane sudskog tumača i prevedena na hrvatski jezik
 • preslika domovnice
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN tekućeg ili žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
 • potpisana Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
 • Napomena: studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status, zasnivanje radnog odnosa, broju računa, adresi, boravištu, prebivalištu kontakt podatke (email adresa, broj telefona/mobitela, i sl.) obavijestiti Student servis bez odgađanja.

 

Druga osoba – u postupku upisa na studij

 • Preslika javne isprava o završenom srednjoškolskom obrazovanju ( potvrda o položenoj državnoj maturi – za gimnazijalce odnosno potvrda o uspješnoj obrani završnog rada u organizaciji i provedbi škole ili potvrda o položenoj državnoj maturi- odnosi se na učenike u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine)
 • Ispis podataka „Moj odabir“ sa stranice postani-student.hr
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN tekućeg ili žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
 • potpisana Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu ili u poslovnici Student servisa)
 • Napomena: temeljem ovakvog statusa članstvo se može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Druga osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj: a nema zasnovan radni odnosa ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos pravo na rad temeljem ugovora o obavljanju studentskih poslova ostvaruju dostavom preslike diplome ili uvjerenja visokoškolske ustanove o završetku akademskog obrazovanja i to najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange student (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

 • Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language) or certificate for student exchange (ERASMUS)
 • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal  account – IBAN ( certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained Croatian personal identification number – OIB
 • Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)

The student must have compulsory health insurance in Croata or European Health Insurance Card – more details about compulsory health insurance on this link https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp/health-insurance-republic-croatia

 

Ukoliko članovi Student servisa u Splitu ostvare primitak putem drugih servisa ili učeničkih udruga u Republici Hrvatskoj, dužni su pisanim putem obavijestiti Student servis u Splitu o visini isplaćenog primitka kod drugih isplatitelja do trenutka isplate primitka u našem servisu.ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA