Usluge Student servisa mogu koristiti:

 1. redoviti i izvanredni student na visokim učilištima u RH,
 2. građani Europske unije s prebivalištem u RH koji studiraju na visokom učilištu izvan RH
 3. student na razmjeni (za vrijeme studiranja u RH)
 4. osoba u postupku upisa na studij, najdulje 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje
 5. osoba koja je završila studij na visokom učilištu u RH ili građanin Europske unije s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završio studij ili do isteka 3 mjeseca od završetka studija pod uvjetom da nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.


Ukoliko članovi Student servisa u Splitu ostvare primitak putem drugih servisa ili učeničkih udruga u Republici Hrvatskoj, dužni su pisanim putem obavijestiti Student servis u Splitu o visini isplaćenog primitka kod drugih isplatitelja do trenutka isplate primitka u našem servisu.

Za učlanjenje je potrebna sljedeća dokumentacija:

Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koji studiraju u Republici Hrvatskoj osobno moraju dostaviti slijedeće:

 1. uvjerenje fakulteta o statusu studenta sa iskazanim ECTS bodovima ostvarenim u prethodnoj akademskoj godini
 2. jednu fotografiju manjeg formata
 3. osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke)
 4. osobna iskaznica 
 5. X-ica (redoviti)
 6. Ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)
 7. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)


Studenti s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, a studiraju u Republici Hrvatskoj osobno moraju dostaviti slijedeće: 

 1. osobna iskaznica
 2. potvrda boravišta
 3. osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke)
 4. dvije fotografije manjeg formata
 5. prije učlanjenja moraju provjeriti da li imaju osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemaju, svoj status moraju riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 6. Ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)
 7. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)


Student s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a studiraju izvan Republike Hrvatske osobno moraju dostaviti slijedeće:

 1. potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena od strane sudskog tumača i prevedena na hrvatski jezik
 2. osobna iskaznica 
 3. potvrda iz banke o broju žiro-računa
 4. dvije fotografije manjeg formata
 5. Ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)
 6. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)


Osobe u postupku upisa  na studij, a nisu u radnom odnosu osobno moraju dostaviti slijedeće:

 1. kopija svjedodžbe kojom dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje
 2. potvrda o upisu na visoko učilište 
 3. potvrda iz banke o broju žiro-računa
 4. osobna iskaznica
 5. dvije fotografije
 6. Ispunjena i potpisana Izjava studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)
 7. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje u prilogu i na šalteru Student servisa)


Exchange students during studying in Croatia, who are not already employed and/or are not doing sole proprietorship, self-employment and/or agriculture and forestry, need to personally deliver: 

 1. copy of an ERASMUS contract or copy of another type of exchange contract 
 2. certificate from the higher education institution at which the student is currently studying
 3. residence certificate
 4. ID card
 5. social security number
 6. certificate or contract from a bank containing informations about personal debit card number 
 7. two photos (smaller dimensions)
 8. health insurance certificate in Croatia (only needed for students who are not citizens of an EU member state)ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA