objavljeno
15 Travanj 2022
?[RAD RESTORANA I STUDENT-SERVISA ZA USKRSNE BLAGDANE]?
?RESTORANI?
?15.4. - Veliki petak
do 19.00h rade Kampus, Indeks i Hostel
do 15.00h radi Tinel
do 15.00h radi Naš mali dućan
Ostali objekti ne rade
?16.4. - Velika subota
Do 18.00 h radit će Kampus i Indeks
Ostali objekti neće raditi taj dan
?17.4. Uskrs
Nema otvorenih objekata
?18.4. Uskrsnji ponedjeljak
do 20.00 h radit će Kampus i Indeks
Ostali objekti neće raditi taj dan
?RAD STUDENT-SERVISA
?15.4. - Veliki petak
od 07:00 do 15:00 - radi student-servis na kampusu
od 07:00 do 11:00 - radi student-servis u SD Bruno Bušić
?Velika subota, Uskrs i Uskrsni ponedjeljak student-servis ne radi.