objavljeno
28 Lipanj 2021
Svi studenti koji u akademskoj godini 2020./21. imaju ispite i iza 20.7.2021., a najkasnije do 31.7.2021., mogu svoje PRIJEPISE ocjena poslati preporučenom poštom i u navedenom periodu.
Napominjemo kako ostalu dokumentaciju i prijave na natječaj za studentski ili učenički dom, za akad. god. 2021./22., moraju poslati do 20.7.2021. do kada je rok natječajnog postupka.