objavljeno
12 Kolovoz 2022
  1. Prigovori na Privremene rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Split, u roku od osam (8) dana od dana objave Privremenih rezultata natječaja, i to isključivo poštom, preporučeno, na  adresu: STUDENTSKI CENTAR SPLIT, Cvite Fiskovića 3, 21 000 Split s naznakom: (Povjerenstvu za rješavanje prigovora).

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, a koje bodovanje će svaki student za sebe moći vidjeti preko linka na web stranici SC-a Split.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od idućih petnaest (15) dana po isteku roka za prigovore na web stranici Studentskog centra Split www.scst.unist.hr; zajedno s Konačnom rang-listom,(sukladno Članku 22. Stavak (1) Pravilnika MZO-a), te će se nekoliko dana nakon objave konačnih rezultata studenti moći opredijeliti za pojedini studentski dom, naravno oni student koji su ostvarili pravo na studentski dom i to sve preko aplikacije koju definira Studentski centar Split.

Napomena: Molimo studente da svoje prigovore šalju isključivo u slučaju da im Studentski centar Split nije bodovao određene dokumente koje su poslali !

2. Obavijest studentima o detaljnom prikazu osobnog bodovanja na Privremene rang liste za akad. god. 2022./2023.g

Za detaljan prikaz bodovanja pojedinog studenta prijaviti se sa svojim elektroničkim-vlastitim AAI korisničkim računom na adresi https://websc.scst.hr/sc/48/login/aai , a oni studenti koji nisu imali AAI korisnički račun detaljan prikaz bodovanja mogu pogledati na adresi: https://websc.scst.hr/sc/48/login/ 

Za ovaj drugi link upisati korisničko ime i lozinku koju ste dobili prilikom prijave.

3. Obavijest o objavljivanju KONAČNIH rezultata Natječaja za upis u studentske domove, akad. god. 2022./2023

Konačni rezultati Natječaja za upis u studentske domove, za akad. 2022./2023.g., biti će objavljeni na web stranici „Studentskog centra Split“ nakon obrađenih prigovora na Privremene rezultate natječaja za upis u studentske domove u akad. 2022./2023.

4. Izbor određenog studentskog doma studenti će moći rezervirati nekoliko dana iza objave KONAČNIH rang listi, i o tome će biti obaviješteni. Studenti će se moći opredjeljivati u određene studentske domove i sobe i to sve temeljem modela prijave-aplikacije kojeg izradi Studentski centar Split, a što je sukladno Pravilniku MZO-a Članak 22. Stavak (3) i (4).

5. Bodovni prag za studente (muškarce) je manji, jer studenti imaju određeni broj mjesta u Učeničkom-Đačkom domu u Splitu !

6. Mogućnost zamjene mjesta u studentskim domovima u akademskoj 2022./23.g. neće biti moguće !

7. Studenti koji su bili smješteni u studentskim domovima Studentskog centra Split u akad. 2021./22., a nisu podmirili sve svoje obveze (bilo financijske, ili neke druge obaveze) prema Studentskom centru Split neće moći koristiti ostvareno pravo iz ovog natječaja za akad. 2022./23.

 

STUDENTSKI CENTAR SPLIT