objavljeno
06 Lipanj 2022
Čak 35 ekipa odmjerilo je moždane snage na završnici studentske kviz lige u Restoran Kampus. Kviz je specijalno za studente besplatno pripremio naš najveći kvizaš Robert Pauletić. U CB Tinel se u drugom semestru natjecalo preko 100 ekipa u Studentskoj kviz-ligi, a najboljih 16 je pozvano na ovu završnicu. Također na završnicu su pozvane sve sastavnice i studentske udruge da okupe svoje ekipe i tako smo došli do te brojke od 35 ekipa i punog restorana.

Atmosfera je bila odlična i studenti su dva i pol sata odmjeravali snagu svojih moždanih vijuga. 

POBJEDNICI: 
?Najbolja ekipa tinelaša - "Skalina"
?Najbolja ekipa sastavnica - "Filozofski fakultet u Splitu"

?NATJECANJE SASTAVNICA
1️⃣BOLJI FILOZOFSKI
2️⃣PMFST
3️⃣FESB
4️⃣EKONOMSKI FAKULTET
5️⃣STOPALIĆI
6️⃣ALUMNIJI FFST
8️⃣MEFST
9️⃣RADIO KAMPUS
?FGAG
1️⃣1️⃣KBF
1️⃣2️⃣SOZS
1️⃣3️⃣SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
1️⃣4️⃣KTF
1️⃣5️⃣ROĐENDAN NEYMAROVE SESTRE
1️⃣6️⃣AD HOMINEM

?NATJECANJE EKIPA IZ TINELA:
1️⃣SKALINA
2️⃣KVIZANTEME
3️⃣DOMOVINSKI POKRET
4️⃣SPK
5️⃣MAJKL JORGAN
6️⃣TENET
7️⃣MISTRIJA
8️⃣AMOGUS
9️⃣BANANICE
?DISIDENTI
1️⃣1️⃣IMAČI KADA
1️⃣2️⃣HOLSTEN PREMIUM
1️⃣3️⃣ROZI KIBOKO
1️⃣4️⃣FJAKA
1️⃣5️⃣KAPIBARE