objavljeno
06 Lipanj 2022
Čak 35 ekipa odmjerilo je moždane snage na završnici studentske kviz lige u Restoran Kampus. Kviz je specijalno za studente besplatno pripremio naš najveći kvizaš Robert Pauletić. U CB Tinel se u drugom semestru natjecalo preko 100 ekipa u Studentskoj kviz-ligi, a najboljih 16 je pozvano na ovu završnicu. Također na završnicu su pozvane sve sastavnice i studentske udruge da okupe svoje ekipe i tako smo došli do te brojke od 35 ekipa i punog restorana.

Atmosfera je bila odlična i studenti su dva i pol sata odmjeravali snagu svojih moždanih vijuga. 

POBJEDNICI: 
🥇Najbolja ekipa tinelaša - "Skalina"
🥇Najbolja ekipa sastavnica - "Filozofski fakultet u Splitu"

🟡NATJECANJE SASTAVNICA
1️⃣BOLJI FILOZOFSKI
2️⃣PMFST
3️⃣FESB
4️⃣EKONOMSKI FAKULTET
5️⃣STOPALIĆI
6️⃣ALUMNIJI FFST
8️⃣MEFST
9️⃣RADIO KAMPUS
🔟FGAG
1️⃣1️⃣KBF
1️⃣2️⃣SOZS
1️⃣3️⃣SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
1️⃣4️⃣KTF
1️⃣5️⃣ROĐENDAN NEYMAROVE SESTRE
1️⃣6️⃣AD HOMINEM

🟠NATJECANJE EKIPA IZ TINELA:
1️⃣SKALINA
2️⃣KVIZANTEME
3️⃣DOMOVINSKI POKRET
4️⃣SPK
5️⃣MAJKL JORGAN
6️⃣TENET
7️⃣MISTRIJA
8️⃣AMOGUS
9️⃣BANANICE
🔟DISIDENTI
1️⃣1️⃣IMAČI KADA
1️⃣2️⃣HOLSTEN PREMIUM
1️⃣3️⃣ROZI KIBOKO
1️⃣4️⃣FJAKA
1️⃣5️⃣KAPIBARE