Poštovani studenti,

„Studentski centar u Splitu“ i „Sveučilište u Splitu“ su suglasni da će Centar osigurati 100 mjesta za potrebe ljetnog smještaja studenata, ali isključivo onim studentima koji imaju obaveze na svojim fakultetima, i to u periodu od 16.07.2018. do 19.08.2018., te u periodu od 26.08.2018. do 31.08.2018. (u periodu od 20.08.2018. do 25.08.2018., Studentski centar Split ima već dogovorene -Sportske igre mladih-, a za koje igre su već od prije dogovoreni puni smještajni kapaciteti).

Dakle, svi redovni studenti, sudionici Natječaja za upis u studentske domove akad. 2017./18.g., koji imaju potrebu za ljetnim smještajem, i oni studenti koji su popunili anketu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, a koji su bili sudionici Natječaja za upis u studentske domove, akademska 2017./18.g., i oni studenti koji nisu popunili anketu, a bili su sudionici Natječaja za upis u studentske domove akad. 2017./18., moraju se javiti najkasnije do 16.07.2018., na recepciju doma dr. Franjo Tuđman na kampusu, i to u vremenskom periodu od 06.00 sati do 13.00 sati (osim subote i nedjelje), a pravo prednosti imaju oni studenti koji su već stanovnici studentskih domova, po kriteriju većeg broja bodova, a potom oni studenti koji nisu ostvarili pravo smještaja po Natječaju u akademskoj 2017./18.g., također po kriteriju većeg broja bodova, uz napomenu, ako ostane slobodnih kapaciteta.

Studenti su dužni donijeti potvrdu sa svojih fakulteta iz koje će biti vidljivo da su studentska praksa ili druge fakultetske obaveze dio nastavanog procesa i to u određenom periodu od 16.07.2018. do 31.08.2018.

Cijena ljetnog smještaja po danu korištenja, po studentu, iznosi 36,00 kuna sa uračunatim pdv-om. Napominjemo da su svi dužni platiti trošak pdv-a u periodu od 16.07. do 31.08.

Napomena za mjesec rujan 2018.g.:

Studenti sudionici Natječaja za upis u studentske domove, akad. 2017./18.g., također trebaju rezervirati svoj smještaj za mjesec rujan, a koji smještaj ide pod istim uvjetima kao i tijekom cijele akad. 2017./18. godine.

Studentima kojima je potreban ljetni smještaj zbog polaganja ispita, a referade na fakultetima ne želi izdati potvrde, mogu dostaviti presliku sa studomata gdje se vidi ime i prezime studente i datume ispita koje

polažu.S poštovanjem,

 

Split, 11.srpnja 2018.g.
Studentski centar Split