Dana 8. studenog 2018. godine stupa na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) kojim je propisano:

- ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,
- ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,
- u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,
- najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,
- doprinosi i naknade na neto cijenu rada se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18,00%,
- ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,
- obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,
- obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Studentski centar od 8. studenog 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u student servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

Do donošenja pravilnika kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata. (link na izjavu)

Sve dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti student servisu u koji ste učlanjeni.

Link na Zakon
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1851.html